EN
JP
Chúc mừng năm mới

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

TT Tên sản phẩm Nhóm Đối tượng

CUSC - GOV

01 Một cửa điện tử CGATE Ứng dụng web Sở, Ban ngành
02 Cổng thông tin CUSC-PORTAL Ứng dụng web Sở, Ban ngành
03 Trường học điện tử CSCHOOL Ứng dụng web Sở, Trường tiểu học, THCS, THPT
04 Quản lý hệ đề tài dự án CUSC-STM Ứng dụng web Sở, Ban ngành
05 Hệ thống Thông tin tổng hợp báo cáo chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội CUSC-SEDP Ứng dụng web Sở, Ban ngành
06 Phần mềm Quản lý bảo trợ xã hội ( CUSC-SAIS ) Ứng dụng web Sở, Ban ngành
07 Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý dự án đầu tư ( CUSC-IPM ) Ứng dụng web Sở, Ban ngành
08 Phần mềm ISO điện tử (CUSC-ISOO) Ứng dụng web Sở, Ban ngành

CUSC - UNI

01 Hệ thống tích hợp thông tin quản lý đào tạo CUSC-UIIS Ứng dụng web Trường học
02 Đăng ký môn học trực tuyến CUSC-cREG Ứng dụng web Trường Đại học, Cao đẳng
03 Đăng ký môn học Ngoại ngữ trực tuyến Ứng dụng web TT Ngoại ngữ

CUSC - BIZ

01 Quản lý hệ thống nhân sự tiền lương CUSC-HRM Ứng dụng Cơ quan, Doanh nghiệp
02 Quản lý kho hàng CUSC-VSM Ứng dụng Cơ quan, Doanh nghiệp
03 Quản lý bán hàng CUSC-PoS Ứng dụng Cơ quan, Doanh nghiệp
04 Hệ thống quản lý bệnh viện CUSC-HIS Ứng dụng Bệnh viện, TT Y Tế, Nhà thuốc
05 Dịch vụ thiết kế Website CUSC-eBIZ Website Website thông tin, quảng bá sản phẩm

SẢN PHẨM BẢN QUYỀN

STT Tên sản phẩm Ngày đăng ký
01 Website thông tin doanh nghiệp CUSC-eBIZ 12/03/2008
02 Website Quản lý đề tài dự án nghiên cứu khoa học thiết kế tổng thể 22/02/2008
03 Quản lý nhân sự - CVSC 16/06/2006
04 Cổng thông tin điện tử - iPortal 25/05/2007
05 Phần mềm quản lý thời gian sử dụng máy tính 25/12/2007
06 Website Quản lý hành chánh CUSC-eOMS 31/05/2007
07 Website Đăng ký môn học trực tuyến CUSC-CRM 31/05/2007
08 Hệ thống tích hợp thông tin quản lý đào tạo (CUSC-UIIS) 20/06/2011
09 Phần mềm Cổng thông tin điện tử CUSC-PORTAL 05/07/2011
10 Phần mềm Quản lý tổng thể bệnh viện CUSC-HIS 20/06/2011
11 Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến - CGATE 18/04/2013
12 Hệ thống Thông tin tổng hợp báo cáo chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội (CUSC-SEDP) 24/09/2014
13 Phần mềm Quản lý Bảo trợ xã hội (CUSC-SAIS) 30/01/2016
14 Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý dự án đầu tư 25/06/2016

[X] Đóng
Can Tho University Software Center
Văn phòng:  
+ Địa chỉ: 01 Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
+ Điện thoại: +84 292 3731072
+ Fax: +84 292 3731071
+ Email: cusc.sales@ctu.edu.vn
+ Website: http://cuscsoft.com/
Vui lòng điền thông tin vào các ô bên dưới và gửi cho chúng tôi:
Tên
  •  
Email
Địa chỉ
Điện thoại
Nội dung
Mã xác nhận Verify Verify